px

Management Team

Shahid Najam

Asad Ejaz Butt

Awais Khalid

Kainat Shakil

Rana M. Jahanzaib Khan

Samra Naz